Jerusalem Matins project /
 • JM-April-2019.pdf • SCORES
  CAROLS -
  (store jpg files locally and print out with any image editor/viewer using "fit to page". pdfs you can just open and print from browser. v.k.)
 • /Ide_zvizda(pdf)
 • _2-pages/Lykuyuchy - 2 pages(pdf)
 • , , /Koliad-koliad(pdf)
 • /Dzvony_v_Jerusalymi.pdf
 • /New carols - September 2016 (pdf)
 • /Boh_predvichnyj
 • / dobryj_vechir_tobi.pdf
 • / dyvnaya_novyna.jpg
 • Il est ne-3system-page.pdf
 • / Irod_Tsar_p1.jpg
 • / Irod_tsar_p2.jpg
 • / na sviatyj vechir.pdf
 • / na_jordanskij.jpg
 • .1/ ne_plach01.jpg
 • .2 / ne_plach02.jpg
 • / Nova Radist.pdf
 • / pluzhok_ore.jpg
 • / po_vsiomu_svitu.jpg
 • / shchedrivka.jpg
 • / shchedryk.pdf
 • / Stille_Nacht-Silent_Night.pdf
 • / u_tsioho_haziaina.jpg
 • / vasyleva_maty.jpg
 • / Shcho to za predyvo.pdf
 • / Khrystos_rodyvsia.pdf

 • SONGS / Ͳ ϲͲ
 • Zasialo_sontse.pdf
 • Svity_misiatsiu.pdf
 • Mav_ya_raz.pdf
 • Kazav_meni_batko.pdf
 • Hey_Brattia_opryshky.pdf
 • Choven khytayetsia
 • Yak_ishov_ya z Debreychyna
 • Susidka.pdf
 • Kuperian


 • SHEVCHENKO SONGS /
 • Oj_lita_orel.pdf
 • Banduryste_orle_syzyj.pdf
 • try_shliakhy.pdf
 • Dumy moi
 • Zapovit
 • Vstaye khmara.pdf
 • Prometey /

 • Mnohaya Lita-b-w.pdf
 • Pod_Tvoyu_Mylost.pdf
 • Ziyshla_Zorya.pdf


 • LITURGY / MATRIMONY / ²
 • Liturgia.pdf
 • Vinchannia


 • LITURGY May 9, 2014/ 9- 2014 ( )
 • Liturgy_May09_outline.doc
 • Liturgy_May_9_Part-1.PDF
 • Liturgy_May_9_Part-2.PDF
 • Liturgy_May_9_Part-3.PDF
 • Tropari_Kondaky_Nedilia_myronosyts.pdf
 • Khrystos_Voskres_set.pdf
 • _˳.pdf

 • Festival 2018 set - pdf


 • NE OTVERZHY MENE
 • ne otverzhy-ukr_2017.pdf

 • AUDIO FILES (MP3, good quality)